I v prázdninových měsících pokračovaly jednotlivé soutěže zařazené do okresní ligy. Celkově jsme se s družstvy mladších a starších žáků zúčastnili 5 soutěží a to ve Veselé, Kunovicích, kde chybělo družstvo starších, dále pak v Semetíně, Dolní Bečvě a na Prostřední Bečvě. Mladší žáci vysílali na některé soutěže více družstev, kdy za naše týmy soutěžili jak zkušení mladší žáci až po naše benjamínky. Oznice A skončila na těchto soutěžích na 7., 4., 9. a v posledních dvou soutěžích zvítězila. A celkově se v okresní lize prezentovala na 4. hodnoceném místě. Oznice B sbírala cenné zkušenosti a jejich výkony měly stoupající tendenci, kdy v posledních třech závodech toto družstvo skončilo na 19., 15. a 7. místě. Benjamínci Oznice C skončili na poslední ligovce celkově 14. Starší žáci měli v lize dva cíle. Zajistit si umístěním na celkových stupních vítězů ligy účast na soutěži O pohár ředitele HZS Zlínského kraje a také obhájit loňské první místo. V letošním ročníku měli v boji o vítězství v lize statného soupeře v týmu Prostřední Bečva. Důkazem je i fakt, že o vítězi se rozhodlo až na poslední soutěži v Prostřední Bečvě. Prázdninová cesta za celkovým prvenstvím vedla přes šesté místo ve Veselé, vítězství v Semetíně a Prostřední Bečvě ve skvělých útočných časech 12,39 a 12,05 s a druhé místo na Dolní Bečvě. Našim mladým závodníkům a jejich trenérům patří velké dík za předvedené výkony na soutěžích a snažení při tréninzích. Velké dík patří i rodičům a fanouškům, kteří nás na této cestě doprovázeli a také obci Oznici za velkou podporu. A starším žákům držme pěsti na poslední mokré soutěži O pohár ředitele HZS Zlínského kraje v Leskovci dne 14. září, kde se budou snažit o obhajobu loňského vítězství.