Pořízením elektrocentrály dojde k výraznému zlepšení akceschopnosti JSDH Oznice zejména při živelných katastrofách, mimořádných událostech a řešení speciálních úkolů. Díky specifickým náročným podmínkám plošného pokrytí území je zajištění elektrocentrály v místě zásahu nutností. Uplatní se právě v případech, kdy zásahy hasičské jednotky se odehrávají i v noci, na odlehlých místech, kde je nutno často vypnout místní zdroj elektrického proudu. Další příležitost využití je u technické asistence k pohonu elektronářadí při odstraňování škod následkem přírodních pohrom. Výše uvedené technické vybavení tak nově poskytne bezpečnou výrobu proudu i při nepříznivých podmínkách zásahu, při odstřikující vodě apod.

Pořízením vybavení došlo k dalšímu zlepšení činnosti a zvýšení připravenosti a efektivnosti zásahů místní hasičské jednotky zabezpečující ochranu obyvatelstva.